DEĞERLERİMİZ

Heet Trans

HEET Trans iş ilkelerinin ve iş etiği anlayışının tüm çalışanları ve paydaşları tarafından benimsenmesi ve uygulanması amacıyla yol gösterici olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri oluşturmuştur. Bu ilkeler aşağıda yer alan başlıklardan oluşmaktadır.

  • Kurumsal kültüre, etik anlayışa, iyi yönetim felsefesi ve iş ahlakına uyum
  • Şirket,müşteri ve iş ortaklarının gizliliklerinin gözetilmesi
  • Çalışanların çalışma koşulları ve haklarının gözetilmesi
  • Ticari ilişki içerisinde bulunulan kişi/kurumlar, paydaşlar ile medya ile ilişkilerde belirlenen iletişim prensipleri Yasalara ve düzenlemelere uyum
  • Çalışanlara, topluma ve çevreye katkı sağlanmak amacıyla belirlenen kurumsal sosyal sorumluluk bakış açısı

Kombine taşımacılıkta demiryolu ve denizyolu taşımacılığına ağırlık vererek karbon ayak izinin asgari düzeyde tutulmasına önem gösterilir.
Karayolu taşımalarındaki sera gazı emisyonlarımızı sürekli kontrol altına alarak, artan iş hacmimize rağmen sürekli iyileştirme ile sera gazı emisyonlarımız azaltılır.
Tüm işyerlerinde enerji israfını önlemek için gerekli iyileştirmeleri ön planda tutar. Yeşil ofis projeleri tasarlayarak su, elektrik ve doğal kaynak kullanımlarını minimize edecek önlemler alınır.
Çalışanlarının geri dönüşüme önem vermesi için sürekli eğitimler düzenleyerek fark yaratan atık yönetimi sistemleri ve yeniden kullanım-yeşil  anlayışını benimsetir.
Hem kendi faaliyetlerinde hem de tedarikçilerinin faaliyetlerinde çevre ve toplum sağlığını gözetici önlemler alınır.

Enter your keyword